Sectorul ONG a continuat să se consolideze în 2015, sprijinit de activitatea donatorilor internaţionali, însă provocările legate de atragerea surselor de finanţare persistă şi se vor accentua anul viitor, odată cu încheierea programelor europene. Diversificarea surselor de finanţare a rămas şi se prefigurează a fi o preocupare pentru “al treilea sector”, în special în contextul dificultăţilor privind dobândirea unei expertize care să permită “completarea” bugetelor cu ajutorul altor tipuri de activităţi.

„Sustenabilitatea financiară a organizaţiilor societăţii civile s-a îmbunătăţit în 2014 şi s-a remarcat o implicare mai intensă şi mai eficientă a organizaţiilor în demersuri de strângere de fonduri private. Această tendinţă va fi reconfirmată, cel mai probabil, şi la nivelul anului 2015, având în vedere că în această perioadă de referinţă donatorii internaţionali au susţinut programe de finanţare consistente şi diversificate”, au arătat reprezentanţii Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC).

Ei au subliniat, însă, că o serie de domenii-cheie, în care activitatea ONG-urilor din România este esenţială, sunt în continuare subfinanţate. Printre acestea se numără promovarea drepturilor omului sau serviciile sociale.

La finele anului trecut, în România erau înregistrate peste 90.000 de ONG-uri. Pe de altă parte, la nivelul anului 2012, mai puţin de jumătate dintre acestea, în jur de 40.000 erau active, potrivit Atlasului Economie Socială 2014. În ceea ce priveşte forţa de muncă, sectorul ONG continuă să se bazeze, cu precădere, pe activităţile de voluntariat.

„Prin voluntariat se suţine o parte consistentă a activităţilor din ONG-urile active din România. La nivelul anului 2012, 68% dintre ONG-uri nu înregistrau angajaţi”, susţin reprezentanţii FDSC, adăugând că în ultimii ani, ONG-urile au reuşit totuşi să îşi pregătească şi să atragă resurse umane valoroase, în ciuda provocărilor legate de costuri.

„Angajarea se face, în general, pe bază de proiecte, în special din cauza incertitudinii privind continuitatea în asigurarea resurselor financiare, la care se adaugă nivelul ridicat al costurilor legate de impozitarea muncii”, spun cei de la FDSC.

 

Perspective: 2016 se anunţă un an dificil

Anul viitor se prefigurează a fi unul dificil pentru sectorul neguvernamental, în special în ceea ce priveşte accesul la resursele financiare, în contextul închiderii liniilor de finanţare de la nivel european.

„Mare parte din finanţările disponibile în 2014-2015 se încheie. Noile linii de finanţare din exerciţiul financiar 2014-2020 întârzie şi probabil că abia spre finalul anului viitor am putea vorbi de noi proiecte finanţate”, spun reprezentanţii FDSC.

Incertitudinea privind disponibilitatea resurselor financiare va rămâne o preocupare centrală pentru ONG-urile din România, în special pentru organizaţiile mai mici. Diversificarea resurselor va presupune eforturi sporite şi expertiză care nu este întotdeauna facil de dobândit, avertizează Fundaţia.

Organizaţiile trebuie să se orienteze către activităţile de fundraising, trebuie să îşi pună la punct abilităţile de marketing sau dezvoltare de afaceri sociale şi trebuie să se orienteze către crowdfunding sau alte alternative de atragere a donatorilor privaţi sau individuali.

„Expertiza financiară, fie că vorbim de managementul unui proiect sau de managementul unei organizaţii în ansamblu, nu este de asemenea uşor de menţinut în sector. Fiecare finanţator sau donator are propriile cerinţe privind justificarea modalităţii de utilizare a resurselor financiare (…) Uneori, complexitatea birocratică generează presiune, inflexibilitate în adaptarea la realităţile din teren şi irosire de resurse”, spune FDSC.

O altă provocare o va reprezenta parteneriatul între ONG-uri, dar şi parteneriatul între organizaţii şi mediul public sau privat, în special în contextul competiţiei pentru resurse financiare.